Wydrukuj tę stronę

NARODOWE CZYTANIE

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach 07.09.2019 z zaproponowanych ośmiu lektur na ósme Narodowe Czytanie wybrała nowelkę Bolesława Prusa "Katarynkę". 

Do przeczytania tekstu poproszono Pana Posła RP Andrzeja Gawrona, Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Pawełczyka, Panią Gabrielę Honisz radną gminy , Panią Marię Boczoń i Marię Dziuk pisarki i społecznice gminy , Panie polonistki z Zespołu Szkół w Kochanowicach Małgorzatę Golenię i Małgorzatę Watołę - Hanulok.


Zaproszenie biblioteki przyjęło prawie 60 osób w tym również dzieci i młodzież.  Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani ciastem a dzieci i młodzież otrzymały na pamiątkę nowelkę z pieczęcią upamiętniającą "Narodowe Czytanie"

Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Organizator GBP serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom za przybycie a dyrekcji GCKiI za udostępnienie sali widowiskowej.

Maria Hadzik

 

Współpraca Gminy Kochanowice ,Zespołu Szkół w Kochanowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im Konstantego Damrota w Lubecko i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach z Gminną Biblioteką Publiczną w Kochanowicach wraz z filiami biblioteki w Lubecku i Kochcicach w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.