Wydrukuj tę stronę

Album promujący gminę Kochanowice

W listopadzie Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach zakończyła realizację zadania promującego gminę Kochanowice w postaci albumu pod tytułem: „NASZA ZIEMIA Kochanowice, Kochcice, Lubecko, Jawornica, Ostrów, Lubockie, Droniowice, Harbułtowice, Pawełki".

W albumie oprócz fotografii zamieszczono opis gminy oraz wiersze mieszkanki Kochanowic Pani Marii Dziuk. W pracę nad wydaniem książki zaangażowali się również członkowie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Kochanowice. Wydawnictwo zostanie przekazane bezpłatnie do gmin i bibliotek Spichlerza, pozostałe egzemplarze zostaną wykorzystane w celach promocyjnych gminy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.